Kartlegging - opplæring for vaksne

Er du vaksen og går med tankar om å utdanna deg vidare? Vil du skaffe deg studiekompetanse, ta eit fagbrev/ sertifisering eller høgare utdanning?

Sauda og Strand vidaregåande skular vil tilby tilpassa utdanningar i lag med arbeidslivet. No kartlegg me behovet og er glad om du går inn på https://app.easyquest.com/no/Collect/8360cfb6-83b3-4224-abc0-569d3e454675 og svarar på skjemaet.

Kontakt einar.schibevaag@skole.rogfk.no eller tlf. 913 08 972 om du lurar på noko.

sveisebilde
Del denne artikkelen på: