Info om orden-/atferdskarakterer

Strand videregående skole deltar i et prosjekt der elevene ikke får karakter i orden og atferd. Les mer om prosjektet: 

Del denne artikkelen på: