Om mobbing

Mobbing og krenking skjer dessverre på kvar einaste skule.
Konsekvensane av å bli utsett for mobbing er sterkt belastande for den enkelte.

Strand vidaregåande skule ønskjer å få det beste ut av den enkelte ved å skape et best mulig læringsmiljø for elevane, det inneberer nulltoleranse for mobbing og krenking. Me vil ha som mål å jobbe systematisk, målretta og førebyggjande mot både elevmobbing og vaksenmobbing.

Handlingsplanen vår vil vera eit reiskap til nettopp dette, å holde fokus på førebygging, ein vegleiar til kontinuerlig systematisk arbeid mot mobbing og ein vegleiar til konkrete tiltak når mobbesituasjonar og krenking oppstår.

Leiinga sitt mål er at dokumentet skal vera eit nyttig reiskap for alle tilsette og elevar ved skulen.

Handlingsplan mot mobbing - fullstendig versjon:

Handlingsbeskrivelse mot mobbing og krenkelser:

Hvordan melde fra om mobbing og krenkelser?

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet:

https://www.udir.no/nullmobbing/

Mobbeombud - Rogaland fylkeskommune

http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Utdanning/Ombudene/Mobbeombud