Vaksenopplæring

Vaksenopplæring 2019/2020

Ønskjer du fagbrev innan helsearbeiderfaget?

Følgjande opplæring er planlagt starta opp hausten 2019. Undervisinga skjer på kveldstid. Du har elevstatus og får standpunktkarakter i alle fag.

 • Vg2 Helsearbeiderfag

Er du interessert må du søkje  www.vigo.no og få avgjort retten din.

Ønskjer du å ta yrkesfaglige fellesfag planlegger vi følgjande tilbod starta opp hausten 2019:

 • Yrkesfaglig naturfag                         
 • Engelsk                    
 • Samfunnsfag         

Våren 2020:

 • Yrkesfaglig matematikk
 • Yrkesfaglig norsk

Undervisninga skjer på kveldstid og du får standpunktkarakterer.

Er du interessert må du søkje  www.vigo.no og få avgjort retten din.

Vaksenrett

Frå og med det året du blir 25 år kan du ha rett til gratis vidaregåande opplæring for voksne viss du:

 • har fullført norsk grunnskule eller
 • har er ferdig  allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år og har kunnskap i engelsk på nivå med norsk grunnskule
 • ikke har ferdig med vidaregåeande opplæring i Noreg eller
 • har utdanning frå andre land som ikkje blir godkjent som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Noreg
 • har lovleg opphald i Noreg

For å få rett til vidaregåande opplæring for vaksne må du søkje på  www.vigo.no

For meir informasjon om søknad
 http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Utdanning/Voksenopplaering/Hvordan-soeke

 

Send og informasjon til  mor@skole.rogfk.no med dokumentasjon om at du er interessert. Viss du lurer på noko, ta kontakt med Einar Schibevaag, 91308972.

 www.vigo.no