Naturbruk

2A
 
 

Har du lyst på et spennende og framtidsrettet arbeid? Innen fiskeri- og oppdrettsnæringen vil du finne gode, utfordrende og framtidsrettede jobber. Mulighetene er mange, og behovet er stort for ansatte med ulike kvalifikasjoner innen naturbruk.

På Naturbruk har vi følgende tilbud:

VG1 Naturbruk 

Du får opplæring i fiske, arbeid på fiskeoppdrettsanlegg og grunnleggende ferdigheter innen friluftsliv. Du får også ta båtførerprøven og sikkerhetskurset IMO 60.

VG2 Fiske og fangst

Fiske og fangst gjør deg klar til å gå ut i lære som fisker. Du får tilbud om fiskeskippersertifikatet, kran-, truck- og VHF-sertifikat og kursing i avansert spleise- og bøtearbeid.

En mulig vei videre: https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2019h/naby/

VG2 Akvakultur 

Akvakultur omfatter innføring i moderne fiskeoppdrett, både gjennom teori og praktisk erfaring i bedrifter. Kurset inkluderer kran-, truck- og VHF-sertifikat, i tillegg til kursing i notarbeid.

VG3 Naturbruk

Fra høsten 2019 starter vi opp med VG3 Naturbruk som gir generell studiekompetanse.

Nybygg med havbrukssenter

Fra august 2017 foregår all undervisning på skolen på Tau, hvor nytt havbrukssenter og kaianlegg er på plass. Skolen disponerer også egen fiskebåt. Elevene er en del av et større skolemiljø med nærmere 600 elever. Skolen har moderne kantine, områder hvor elever kan arbeide selvstendig og bibliotek. Høsten 2017 sto et nytt hybelbygg for elever klar, slik at de som har lang vei kan bo nærmere skolen og få tilbud om måltider i skolens kantine og oppfølging av ansvarlig voksen på kveldstid. Les mer om leie av elevboliger her.

Havbrukssenteret inneholder både praksislokaler (akvahall) og klasserom for naturbruksklassene. I tillegg er det nye laboratorier (fysikk, kjemi og biologi) for realfag. Laboratoriene skal brukes både av elever på stud.spes. og elever ved naturbruk og andre yrkesfag. Det er også moderne laboratorier for naturfagundervisning på yrkesfag.
Bygget har både saltvann fra Tauvågen og ferskvann fra Krossvannet, og det blir betydelig med fisk i oppdrettskar. Moderne teknologi som resirkulering av vann, vil være en del av opplæringen. Elever ved realfag på stud.spes. vil bli knyttet nærmere yrkesfag og spesielt havbruk. De vil kunne gjøre spennende forsøk med tilknytning til havbrukssektoren.

Se byggetegninger i menyen til venstre.

Avdelingsleder:

727834