Naturbruk

2A
 
 

Har du lyst på et spennende og framtidsrettet arbeid? Innen fiskeri- og oppdrettsnæringen vil du finne gode, utfordrende og framtidsrettede jobber. Mulighetene er mange, og behovet er stort for ansatte med ulike kvalifikasjoner innen naturbruk.

På VG1 Naturbruk får du opplæring i fiske, arbeid på fiskeoppdrettsanlegg og grunnleggende ferdigheter innen friluftsliv. Du får også ta båtførerprøven og sikkerhetskurset IMO 60.

VG2 gir deg valget mellom Fiske og fangst og Akvakultur

Fiske og fangst gjør deg klar til å gå ut i lære som fisker. Du får tilbud om fiskeskippersertifikatet, kran-, truck- og VHF-sertifikat og kursing i avansert spleise- og bøtearbeid.

Akvakultur omfatter innføring i moderne fiskeoppdrett, både gjennom teori og praktisk erfaring i bedrifter. Kurset inkluderer kran-, truck- og VHF-sertifikat, i tillegg til kursing i notarbeid.

Flytting og nybygg

Naturbrukavdelingen går spennende tider i møte. Fra august 2017 vil all undervisning i naturbruk foregå ved hovedskolen på Tau og avdelingen på Finnøy skal flytte inn i nye lokaler. Skolens fiskebåt og annet utstyr flyttes til Strand. Elevene blir del av et større skolemiljø med nærmere 600 elever. Skolen har moderne kantine, områder hvor elever kan arbeide selvstendig og bibliotek. Fra høsten 2017 vil det også være på plass et hybelbygg for elever, slik at de som har lang vei kan bo nærmere skolen og få tilbud om måltider i skolens kantine og oppfølging av ansvarlig voksen på kveldstid.

Et nybygg på ca. 1800 kvm står ferdig august 2017. Bygget inneholder både praksislokaler (akvahall) og klasserom for naturbruksklassene. I tillegg er det nye laboratorier (fysikk, kjemi og biologi) for realfag. Laboratoriene skal brukes både av elever på stud.spes. og elever ved naturbruk og andre yrkesfag. Det er også moderne laboratorier for naturfagundervisning på yrkesfag.
Bygget har både saltvann fra Tauvågen og ferskvann fra Krossvannet, og det blir betydelig med fisk i oppdrettskar. Moderne teknologi som resirkulering av vann, vil være en del av opplæringen. Elever ved realfag på stud.spes. vil bli knyttet nærmere yrkesfag og spesielt havbruk. De vil kunne gjøre spennende forsøk med tilknytning til havbrukssektoren.

Se byggetegninger i menyen til venstre.

Avdelingsleder:

727834

Camilla Skappel Vidnes

Tlf: 51 74 01 07 / mob: 994 79 596

E-post: camilla.skappel.vidnes@skole.rogfk.no