Elektrofag

_MG_2404
 
 

VG1 Elektrofag

Vi legger vekt på et trivelig læringsmiljø, og du får grunnleggende innføring i virkningen av strøm og spenning og hva dette kan brukes til. Vi vektlegger praktisk opplæring.

Elenergisystemer - 5 timer i uka

Her jobbes det blant annet med skjult og åpen elektroinstallasjon på brett. Vi måler og beregner blant annet strøm, spenning, effekt og energi, og lærer oss lover og regler for et elektrisk anlegg.

Data- og elektronikksystemer - 7 timer i uka

I dette faget lærer vi om anlegg for innbrudd, brann, antenner, porttelefoner og oppbyggingen av datamaskiner. Vi bygger PC-nettverk og lærer oss å ta i bruk nyttig ekstrautstyr som printer, kamera og skanner. Vi lærer hvordan vi dokumenterer elektriske anlegg og hvordan anleggene virker og kobles opp.

Automatiseringssystemer - 5 timer i uka

Her lærer vi å koble til og styre motorer. Etter litt opplæring går vi over til å lage programmer på PC, som styrer anlegg som benyttes i f.eks. industri og offshore. Vi lærer å bruke tegneprogram for å dokumentere det vi har koblet opp. Skolen har mange små modeller som vi kan øve på.

Fellesfag

Vi har også fagene norsk, naturfag, kroppsøving, matematikk og engelsk. Matematikken du lærer deg er teknisk matematikk, som er grunnlaget for tekniske studier. 

VG2 Elenergi

Se oversikt over VG2-mulighetene til høyre på websiden.

Elevene på VG2 er utplassert i bedrifter totalt seks uker i løpet av skoleåret. Dette er en fin mulighet for elevene til å knytte kontakter.

Avdelingsleder:

002022

Helge Malmberg

Tlf: 51 74 01 06 / Mob: 913 33 749

E-post: helge.malmberg@skole.rogfk.no

Etter Vg1 kan dere velge mellom flere forskjellige retninger. Den studieretningene vi tilbyr er uthevet.
VG2 Elenergi
VG2 Automatisering
VG2 Data og elektronikk
VG2 Kulde og varmepumpeteknikk
VG2 Flyfag.
VG2 Industriteknologi
VG2 IKT servicefag
VG2 Maritime fag
VG2 Brønnteknikk
VG2 Kjøretøy