Om skolen

Strand vgs er en kombinert skole, det vil si at vi har både yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram. Dette skoleåret har vi 560 elever og 34 forskjellige klasser.

De aller fleste elevene kommer fra Ryfylke, fordelt på kommunene Strand, Forsand, Finnøy og Hjelmeland. Men det kommer også elever fra bysiden. Det betyr at det ligger til rette for å gjøre mange nye bekjentskap når du begynner på Strand vgs, samtidig som skolen er oversiktlig og har et trygt miljø.

Strand vgs jobber mye med holdningsskapende arbeid. Vi prøver å skape et varmere og tryggere skolemiljø for å motvirke mobbing, vold og rusmisbruk. Det handler om å vise respekt for andre og seg selv – det handler om å bry seg!

Vår visjon

En visjon skal være en ledestjerne, noe vi skal strekke oss etter. På Strand vgs vil vi strekke oss etter at hver enkelt elev skal få oppleve å få fram det beste i seg selv.

 «Me får fram det beste i den enkelte»

For at visjonen vår ikke bare skal bli bare flotte ord, har vi laget oss mål og satsingsområder som vi jobber mot hver dag.

Våre mål og satsingsområder

Strand vgs har tre hovedmål:

  1. At hver elev skal få ut sitt faglige potensiale
  2. At eleven skal få utvikle seg som menneske og medmenneske, ta ansvar for sitt eget liv og bidra med positivt samfunnsengasjement
  3. At hver enkelt ansatt – gjennom samarbeid i et sosialt godt og faglig stimulerende miljø – trives, opplever mestring og får stadig nye utfordringer

For å nå disse målene satser vi på god klasseledelse og på at læringsmiljøet i hver enkelt klasse skal være optimalt.

Klasseledelse

Vår erfaring tilsier, og forskning viser, at lærerens arbeid som leder av klassen er den enkeltfaktoren som har størst betydning for læringsmiljøet og derav elevenes læring. Vi vil holde fram lærerens evne til å skape et positivt klima med godt læringsmiljø og videre evnen til å motivere til arbeidsinnsats som særs viktige. Vi mener også at dette er forhold der læreren og kollegiet, både enkeltvis og sammen, har størst utviklingsmuligheter.

4A (1)

I 11 år har elevene ved Strand vgs støttet ulike hjelpeprosjekter i Afrika, nærmere bestemt i Uganda og Tanzania. Det er elevrådet som henter inn informasjon og bestemmer hvilket prosjekt skolen til enhver tid støtter. Dette engasjementet har vi kalt «Agenda».