Intouch SMS-tjeneste

Strand vgs bruker meldingssystemet Intouch. Dette er et system for enkel SMS-kommunikasjon mellom skole og hjem. Nå blir meldingsboka på mobilen!

Elevene skal sende SMS om alt fravær via Intouch så tidlig som mulig, og også legge fraværet inn på SkoleArena. Eleven skal også skrive inn årsak til fraværet. Dersom en elev er borte fra undervisningen uten å ha meldt i fra på forhånd, vil læreren sende en SMS til både elev og foresatte (dersom eleven er under 18 år). På denne måten kan en ha enkel og rask dialog når eleven uteblir fra skolen av en eller annen grunn. 

Dette systemet kan også brukes dersom vi må nå ut til elever/klasser eller foresatte med viktige beskjeder. For eksempel ved påminnelse om elevrådsmøter, foreldremøter, flytting av ekskursjoner osv.

Det er viktig at Strand vgs til enhver tid har oppdaterte mobilnummer til både elever, foresatte og ansatte. Ta derfor kontakt med skolen dersom du får nytt mobilnummer.

Denne SMS-varslingen skal ikke erstatte telefonsamtaler og elev-/foresattesamtaler. Dette kommer i tillegg og er et ledd i tettere oppfølging av elevene og styrket samarbeid mellom hjem og skole.

Elever og foresatte må gjøre følgende når de skal sende SMS til oss:

Send STVS mellomrom klasse mellomrom tekst til nr 26199

 

Eksempel fra Foresatte:

STVS 1IFA Jeg bekrefter at Ola er syk i dag. Hilsen «mor Ola»

Sendes til 26199

 

Eksempel fra Elev:

STVS 1STB jeg skal til øyenlege i morgen og kommer ikke på skolen før kl 12. Hilsen Peder

Sendes til 26199