Elevråd

Det er viktig for skolen at elevrådet fungerer godt for å skape den beste skolen. Elevrådsstyret har jevnlig møte med rektor – og det er mange eksempler på at elevene har hatt stor innvirkning!

Elevrådsstyret 2017/2018

DSC_1873
 

Leder: Ida Austigard Ødegård
Nestleder / EO-kontakt: Steinar Voll
Sekretær: Gina Tungland
Økonomiansvarlig: William Woie
Kantine-kontakt: Alexander Svendsen
Miljø- og trivselsansvarlig: Emma Jansen

 

Elevmedvirkning

Det er viktig at den tillitsvalgte sammen med kontaktlærerne lager en plan for arbeidet i klassene slik at elever både kan melde saker til elevrådet – og at det er anledning til å referere vedtak fra elevrådet.