Elevråd

Det er viktig for skolen at elevrådet fungerer godt for å skape den beste skolen. Elevrådsstyret har jevnlig møte med rektor – og det er mange eksempler på at elevene har hatt stor innvirkning!

Elevrådsstyret 2018/2019

thumbnail_ER1
 

Elevrådsleder: Kristiane Holta Pedersen

Nestleder: Ida Austigard Ødegård

Sekretær: Matilde Sørskår

Økonomiansvarlig: Josef Årvik

Kantinekontakt: Ada Dorothea Bø Norland

Miljø og trivsel: Emma Jansen

Informasjonsansvarlig: Jørgen Bråtveit

Elevrådskontakter: Jon Magne S.Turøy, Kariann S.Botnehagen

 

Elevmedvirkning

Det er viktig at den tillitsvalgte sammen med kontaktlærerne lager en plan for arbeidet i klassene slik at elever både kan melde saker til elevrådet – og at det er anledning til å referere vedtak fra elevrådet.