Elevråd

Det er viktig for skolen at elevrådet fungerer godt for å skape den beste skolen. Elevrådsstyret har jevnlig møte med rektor – og det er mange eksempler på at elevene har hatt stor innvirkning!

Elevrådsstyret 2016/2017:

 
IMG_4735
 

Leder: Lene Gudvangen
Nestleder / EO-kontakt: Ida Austigard Ødegård
Sekretær: Frank Riveland
Økonomiansvarlig: Jørn Sigurd Vathne
Agenda-Uganda ansvarlig: Sem Kristoffer Solberg Eie
Skolemiljøansvarlig/Holdningsskapende arbeid: Anne Langeland Bratthammer

 

Elevmedvirkning

Det er viktig at den tillitsvalgte sammen med kontaktlærerne lager en plan for arbeidet i klassene slik at elever både kan melde saker til elevrådet – og at det er anledning til å referere vedtak fra elevrådet.