Lærebøker

Som elev ved Strand vgs får du låne lærebøker som brukes i de ulike fagene. Disse bøkene er skolens eiendom og som elev og ”leietaker” er du ansvarlig for å ta vare på bøkene, og levere dem tilbake ved skoleårets slutt. Bøker som ikke blir returnert innen en gitt frist må erstattes.

Lærebøker lånes ut klassevis ved oppstarten på skoleåret. Hvis du bytter fag/utdanningsprogram kan du komme innom skolebiblioteket og bytte bøker.

Det er viktig at du holder orden på bøkene som du har lånt slik at det ikke skjer bokbytte mellom elever. Skriv gjerne navnet ditt i boka.