VIKTIG ENDRING FRI SKOLESKYSS - KOLUMBUSKORT:

Nytt av året er at hver enkelt elev selv søker om fri skoleskyss. Dette gjør du når du har bekreftet skoleplassen din - snarest og innen skolestart. Dette gjør du ved å gå inn på linken https://www.kolumbus.no/skoleskyss/om-skoleskyssordningen 

Har du Kolumbuskortet fra før blir det oppdatert til skolestart, er du ny elev og ikke har Kolumbuskort henter du kortet på skolen første dag.   

NB ! Før du sender søknad om skoleskyss, kontroller om din adresse er innenfor en av Ungdomsbillettsonene https://www.temakart-rogaland.no/ukort

Del denne artikkelen på: