Klage på karakterer

Rogaland fylkeskommune: Klageplakat og klageskjema:  http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Utdanning/Videregaaende-skole/Klageplakat

Skolens klagefrister for standpunktvurdering våren 2017:

VG3: Ordinær klagefrist: 12. juni 2017 kl. 10:00

VG2: Klagefrist: mandag 19. juni kl. 12.00

Ved klage på standpunkt og/eller manglende standpunkt våren 2017, skal eleven fylle ut et elevskjema.

Klage på eksamen:

Elever kan også klage på eksamensresultatet eller gjennomføringen av eksamen – se informasjon i klageplakaten fra Rogaland fylkeskommune.

Hurtigklagefrist på skriftlig eksamen: Må være skolen i hende senest fredag 23.06. 2017 kl. 12.00

Klagar i følgjande fag frå studieførebuande utdanningsprogram og fellesfag våren 2017 kan behandlast som hurtigklage: norsk, matematikk, fysikk, kjemi, biologi, teknologi og forskningslære, kommunikasjon og kultur, medie- og informasjonskunnskap, treningslære (IDR2005 i Kunnskapsløftet), engelsk, tysk, fransk, spansk, rettslære, samfunnsøkonomi, marknadsføring og leiing, entreprenørskap og bedriftsutvikling, sosialkunnskap, politikk og menneskerettar, informasjonsteknologi, økonomistyring, økonomi og leiing, historie og filosofi, reiseliv og språk, psykologi.

Ordinær klagefrist: 26. juni kl. 12.00

Del denne artikkelen på: