Klage på karakterer

Vedrørende klager på eksamens- og standpunktkarakterer:

Les mer på fylkeskommunens hjemmeside: http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Utdanning/Videregaaende-skole/Klageplakat

Del denne artikkelen på: